rozpis zápasov

aktualizované ku 08.03.2015 21:00
A KOL ŠUR STA SEK GAV PAU
KOL   3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
ŠUR 0 3   3 1 3 1 3 0 3 0
STA 0 3 1 3   3 0 3 0 3 0
SEK 0 3 1 3 0 3   0 3 3 1
GAV 0 3 0 3 0 3 3 0   3 0
PAU 0 3 0 3 0 3 1 3 0 3  
                         
B KOC HUS ZIM ŠAV FRM BAR
KOC   0 3 3 0 0 0 1 3 3 1
HUS 3 0   3 0 0 0 1 3 3 0
ZIM 0 3 0 3   0 0 0 3 1 3
ŠAV 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
FRM 3 1 3 1 3 0 0 0   3 0
BAR 1 3 0 3 3 1 0 0 0 3  
                         
C JAR LAS AMB VRA SPA HRN
JAR   1 3 1 3 2 3 0 0 2 3
LAS 3 1   2 3 1 3 1 3 2 3
AMB 3 1 3 2   3 1 0 3 3 0
VRA 3 2 3 1 1 3   0 3 2 3
SPA 0 0 3 1 3 0 3 0   3 0
HRN 3 2 3 2 0 3 3 2 0 3  
                         
D VIL FRZ HAM ULI BOŽ ROS
VIL   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRZ 0 0   3 1 0 3 0 0 3 1
HAM 0 0 1 3   3 2 0 0 3 0
ULI 0 0 3 0 2 3   0 0 2 3
BOŽ 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
ROS 0 0 1 3 0 3 3 2 0 0  
                         
E LED ČER IVA AUX MAC OKR
LED   3 1 3 0 3 1 3 2 3 0
ČER 1 3   0 3 1 3 0 3 3 2
IVAN 0 3 3 0   0 0 0 3 3 1
AUX 1 3 3 1 0 0   0 3 3 2
MAC 2 3 3 0 3 0 3 0   3 0
OKR 0 3 2 3 1 3 2 3 0 3  
                         
F LUŠ POR KOV SUJ OBR ŠIJ
LUŠ   0 3 0 3 0 3 0 3 0 0
POR 3 0   3 0 3 1 3 0 0 0
KOV 3 0 0 3   3 0 2 3 0 0
SUJ 3 0 1 3 0 3   0 3 0 0
OBR 3 0 0 3 3 2 3 0   0 0
SIJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode