Tabuľka

aktualizované ku 21.5.2017 21:00
A meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Lesník Majer 3 16 9 2
2 Haring Caban 3 14 8 3
3 Suchý Raniak 3 5 3 7
4 Francisci Grepl 3 1 1 9
5 Antošková Novodomec 0 0 0 0
6 Šijak Černák PN 0 0 0 0
           
B meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Roskošovci 2 7 4 3
2 Kukučka Lešták 1 5 3 1
3 Husák Vajsová 1 0 0 3
4 Kozárik Krnáč 0 0 0 0
5 Mackovič Martinkovič 0 0 0 0
6 Jačmeník Krnáč PN 0 0 0 3
           
C meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Hrnčiar Vraneš 1 6 3 0
2 Tančinovci 1 0 0 3
3 Dolník Gajdoš 0 0 0 0
4 Tóth Mattertajová 0 0 0 0
5 Vesel Snopko PN 0 0 0 0
6 Dobrota Španielka PN 0 0 0 0

 

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode