Tabuľka

aktualizované ku 15.01.2017 21:00
A meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Lesník Majer 4 19 11 4
2 Haring Caban 4 16 11 7
3 Husák Vajsová 4 11 7 8
4 Antošková Novodomec 3 5 4 8
5 Hrnčiar Vraneš 3 3 3 9
           
B meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Šijak Černák 3 17 9 1
2 Jačmeník Krnáč 3 10 6 5
3 Kukučka Lešták 2 2 2 6
4 Tóth Mattertajová 2 1 1 6
5 Dobrota Španielka PN 0 0 0 0
6 Vesel Snopko PN 0 0 0 0
           
C meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Suchý Raniak 4 24 12 0
2 Francisci Grepl 3 11 6 4
3 Tančinovci 3 7 4 6
4 Dolník Gajdoš 2 5 3 4
5 Kozárik Krnáč 4 1 1 12
6 Mackovič Martinkovič PN 0 0 0 0

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode