Tabuľka

aktualizované ku 19.03.2017 21:00
A meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Haring Caban 4 23 12 1
2 Antošková Novodomec 5 18 11 8
3 Husák Vajsová 4 18 10 4
4 Lesník Majer 5 15 10 10
5 Suchý Raniak 5 9 6 12
6 Francisci Grepl 5 1 1 15
           
B meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Jačmeník Krnáč 3 16 9 2
2 Šijak Černák 3 11 6 4
3 Roskošovci 3 8 6 7
4 Tóth Mattertajová 3 1 1 9
5 Hrnčiar Vraneš 0 0 0 0
6 Mackovič Martinkovič 0 0 0 0
           
C meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Kukučka Lešták 3 18 9 0
2 Dobrota Španielka PN 0 0 0 0
3 Vesel Snopko PN 0 0 0 0
4 Dolník Gajdoš 1 0 0 3
5 Kozárik Krnáč 1 0 0 3
6 Tančinovci 1 0 0 3

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode