Tabuľka

aktualizované ku 12.02.2017 21:00
A meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Lesník Majer 5 26 15 4
2 Haring Caban 5 26 14 3
3 Husák Vajsová 5 19 10 6
4 Antošková Novodomec 5 12 6 9
5 Jačmeník Krnáč 5 6 4 13
6 Šijak Černák 5 1 1 15
           
B meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Suchý Raniak 4 19 10 3
2 Francisci Grepl 4 16 9 5
3 Hrnčiar Vraneš 4 14 8 6
4 Tóth Mattertajová 3 5 3 7
5 Tančinovci 0 0 0 0
6 Kukučka Lešták 3 0 0 9
           
C meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Roskošovci 3 18 9 0
2 Mackovič Martinkovič 3 12 6 3
3 Dolník Gajdoš 3 6 3 6
4 Dobrota Španielka PN 0 0 0 0
5 Vesel Snopko PN 0 0 0 0
6 Kozárik Krnáč 3 0 0 9

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode