Tabuľka

aktualizované ku 06.12.2015 22:45
A meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Haring Caban 3 15 9 3
2 Antošková Novodomec 3 11 7 5
3 Snopko Španielka 3 7 5 7
4 Lesník Majer 3 3 3 9
5 Vajsová Husák 0 0 0 0
           
B meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Vraneš Hrnčiar 4 23 12 1
2 Dobrota Rickardt 4 17 10 5
3 Francisci Grepl 4 11 6 7
4 Šurka Roskoš 4 8 5 9
5 Tóth Mattertajová 4 1 1 12
           
C meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Ivan Skladaný 1 6 3 0
2 Harmaniakovci 2 6 3 3
3 Okrucký Kozárik 0 0 0 0
4 Šijak Donoval out 0 0 0 0
5 Vanka Zlevský 1 0 0 3

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode