Tabuľka

aktualizované ku 11.12.2016 19:55
A meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Antošková Novodomec 4 18 11 5
2 Hrnčiar Vraneš 4 16 9 5
3 Haring Caban 4 15 9 6
4 Dobrota Španielka 4 11 6 7
5 Jačmeník Eperješiová 4 0 0 12
           
B meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Husák Vajsová 4 22 12 2
2 Lesník Majer 4 20 11 3
3 Vesel Snopko 4 9 6 9
4 Šijak Černák 4 6 4 10
5 Francisci Grepl 4 3 3 12
           
C meno počet zápasov počet bodov skóre
1 Kukučka Lešták 3 18 9 0
2 Tóth Mattertajová 3 12 6 3
3 Mackovič Martinkovič PN 0 0 0 0
4 Dolník Gajdoš 2 0 0 6
5 Kozárik Krnáč 2 0 0 6

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode